Mahāsaṅghika Vinaya摩訶僧祇律

Bhikkhu Vibhaṅga比丘分

Sekhiya 46學法四十六

佛住舍衛城。廣說如上。爾時有居士於精舍中設供飯僧。時六群比丘膩手捉飲器比坐惡不受。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已佛問。汝實爾不。答言實爾。佛言。從今日後不得膩手捉飲器。佛告諸比丘。皆悉令集。十利故。與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞。不得膩手受飲器。應當學。不得膩手受飲器者。比丘食時應護左手令淨。當以右手受飲器。拄脣而飲。不得口深含器緣。亦不得令緣觸鼻額。不得盡飲當留少許當口處瀉棄之更以水滌。次行與下座。若左手病瘡者。右手就緣上。概去膩淨水。洗若不淨以葉承取飲已如上說。若放恣諸根以膩手捉飲器者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說。不得以膩手受飲器。應當學。