Mahāsaṅghika Vinaya摩訶僧祇律

Bhikkhu Vibhaṅga比丘分

Sekhiya 47學法四十七

佛住舍衛城。廣說如上。爾時有居士於精舍中設供飯僧。時六群比丘中餘食蕩已棄地檀越嫌言。尊者謂此食是無子錢作耶。我奪妻子分為福德。故一粒百功。云何瀉地。此壞敗人有何道法。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已佛問。汝實爾不。答言。實爾。佛言。從今日後不得中殘食瀉地。佛告諸比丘。皆悉令集。十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。不得以殘食棄地。應當學。不得中殘食棄地者。食時當稱腹而取不得多受。若淨人卒與多者。未噉時應減與比坐。若比坐不取應與沙彌及園民。若洗時不得一粒瀉棄地。若有者當聚著板上葉上。若細粒若不可得聚者無罪。若放恣諸根以中殘食瀉地者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說。不得以中殘食棄地。應當學。

抆舐[口*束]作聲  全吞并落粒
振手看他  端心為己索
覆羹膩手棄  四跋渠說竟