Mahāsaṅghika Vinaya摩訶僧祇律

Bhikkhu Vibhaṅga比丘分

Sekhiya 54學法五十四

佛住毘舍離。廣說如上。爾時難陀優波難陀為纏頭梨車童子說法。為世人所譏。云何沙門釋子如伎說人為纏頭人說法。此壞敗人有何道法。然此童子無恭敬心。聞是妙法。云何纏頭聽說法。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼難陀優波難陀來。來已佛問。汝實爾不。答言。實爾。佛言。汝云何為無病纏頭人說法。從今日後不得為纏頭人說法。除病。佛告諸比丘。依止毘舍離城住者。皆悉令集。以十利故與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。不得為纏頭人說法。除病。應當學。病者世尊說無罪。纏頭者。若衣纏若絹纏。說法者如上說。得為病纏頭人說法無罪。若比丘為塔為僧事故。詣王若地主。彼作是言。比丘為我說法。不得語令解纏恐生疑心故。若邊有淨人者當作意為彼說。王雖聽無罪。若比丘在怖畏嶮道行時。防衛人言。尊者。為我說法。彼人雖纏頭為說無罪。若放恣諸根為無病纏頭人說法者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說不得為纏頭人說法。除病。應當學。