Mahāsaṅghika Vinaya摩訶僧祇律

Bhikkhu Vibhaṅga比丘分

Sekhiya 57學法五十七

佛住毘舍離。廣說如上。爾時難陀優波難陀為持刀梨車童子說法。為世人所譏。云何沙門釋子如伎人為捉刀人說法。此壞敗人有何道法。然此童子無恭敬心。聞是妙法。應當一心合掌。云何如屠兒捉刀聽法。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼難陀優波難陀來。來已佛問。汝實爾不。答言。實爾。佛言。汝云何為捉刀人說法。從今日後不得為持刀人說法。佛告諸比丘。依止毘舍離城住者。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。不得為持刀人說法。應當學。持者手捉刀者。大刀小刀劍。說法者。如上說。不得為持刀人說法。若比丘為塔為僧事。詣王若地主。彼言。比丘為我說法不得語令放刀恐生疑心故。若邊有淨人當作意為淨人說。王雖聽無罪。若比丘在嶮道恐怖處行時。防衛人言。尊者為我說法。彼雖捉刀為說無罪。若放恣諸根為捉刀人說法者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說。不得為持刀人說法。應當學。