Mahāsaṅghika Vinaya摩訶僧祇律

Bhikkhu Vibhaṅga比丘分

Sekhiya 58學法五十八

佛住毘舍離。廣說如上。爾時難陀優波難陀為持弓箭梨車童子說法。為世人所譏。云何沙門釋子如伎人為持弓箭人說法。此壞敗人有何道法。然此童子無恭敬心。聞是妙法應放弓箭。云何如獵師捉弓箭聽法。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼難陀優波難陀來。來已佛問。汝實爾不。答言。實爾佛言。汝云何為持弓箭人說法。佛言。從今日後不得為持弓箭人說法。佛告諸比丘。皆悉令集。十利故。與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞。不得為持弓箭人說法。應當學。持者手捉。弓箭者。防衛仗也。說法者。如上說。不得為持弓箭人說法。若比丘為塔為僧事。詣王若地主。彼言比丘為我說法。不得語令放弓箭。恐彼人生疑。若邊有淨人者。應作意為淨人說。王雖聽無罪。若比丘在怖畏嶮道行時。防衛人言。尊者。為我說法。彼雖捉弓箭為說無罪。若放恣諸根為捉弓箭人說法者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說。不得為持弓箭人說法。應當學。