Mahāsaṅghika Vinaya摩訶僧祇律

Bhikkhu Vibhaṅga比丘分

Sekhiya 6學法六

佛住舍衛城。廣說如上。爾時六群比丘共調戲語笑入白衣家內。為世人所譏。云何沙門釋子如王子大臣婬欲放逸人。共相調戲語笑入內。問言。尊者何故現齗欲賣齒耶。此中亦無伎兒為笑何等。此壞敗人為有何道。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已。佛問比丘。汝實爾不。答言。實爾。佛言。汝云何於聖人毘尼中現齗而笑相與調戲。從今日後不得戲笑入家內。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。不得笑入家內。應當學。不得笑。若有可笑事者。不得出齗現齒呵呵而笑。應制忍之。當起無常苦空無我想。思惟死想。若不可止當自齧舌。若復不能止者。當以衣角遮口徐徐抑制。若放恣諸根。大笑入家內者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說。不得笑入家內。應當學。