Mahāsaṅghika Vinaya摩訶僧祇律

Bhikkhu Vibhaṅga比丘分

Sekhiya 61學法六十一

佛住毘舍離。廣說如上。爾時難陀優波難陀隨梨車童子後行說法。為世人所譏。云何沙門釋子如伎人隨人後為說法。此壞敗人有何道法。然此童子無恭敬心。聞是妙法應當在後而聽。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼難陀優波難陀來。來已佛問。汝實爾不。答言。實爾。佛言。汝云何隨無病人後為說法。從今日後人在前不得隨後為說法。除病。佛告諸比丘。皆悉令集。十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。人在前不得隨後為說法。除病。應當學。病者世尊說無罪。後者人在前比丘在後說法者。如上說。不得隨無病人後而為說法。病者無罪。若比丘為塔為僧事。詣王若地主。彼言。比丘為我說法。不得語令在後恐生疑心故。若邊有淨人者。應作意為淨人說。王雖聽無罪。若比丘在怖畏嶮道行時。防衛人言。此處賊常喜在前發。我當在前。尊者在後為我說法。為說無罪。若比丘眼惡前人捉杖牽前為說法無罪。若放恣諸根在無病人後說法者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說。人在前比丘在後不得為說法。除病。應當學。