Mahāsaṅghika Vinaya摩訶僧祇律

Bhikkhu Vibhaṅga比丘分

Sekhiya 64, 65學法六十四、六十五

佛住舍衛城。廣說如上。爾時波斯匿王欲詣東庫園林池觀。語侍者言。明當與夫人婇女出東園遊看。可掃灑莊嚴敷施床褥。時六群比丘聞已。先往到彼。於軟草上[口*弟]唾。復取樹葉裹不淨。著池水中浮。其日王出夫人婇女在宮日。久常思遊看。今得從意如囚出獄。到園中見諸軟草各各馳趣。並遙占言。此是我許此是我許。即便坐上[口*弟]唾污衣。各趣池水洗手濺衣。見池水上有諸葉裹。又作是念。將是諸年少聞我等當出。必裹諸香。著此水中。以待我輩。各各諍之。此是我許此是我許。競捉葉裹不淨灒出污諸衣物展轉相謂言。奇事奇事。本謂是香。乃是不淨。即白王言。此是奇怪。王先掃灑今不淨乃爾。王問園民。誰污此園。園民白王。昨日六群比丘在此中戲良久乃去。或是彼污。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已佛具問上事。汝實爾不。答言。實爾。佛言。汝等云何生草上及水中大小便涕唾。從今日後不聽生草上水中大小便[口*弟]唾。佛告諸比丘。皆悉令集。十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。不得生草上大小便[口*弟]唾。應當學。不得水中大小便[口*弟]唾。應當學。不得生草上大小便唾。當在無草地。若夏月生草普茂無空缺處者。當在駱駝牛馬驢羊行處。若復無是者。當在塼瓦石上。若復無者。當在乾草葉上。若復無者。當以木枝承令糞先墮木枝上。後墮地。若比丘經行時。不得[口*弟]唾生草上。經行頭當著唾壺。瓦石草葉以細灰土著唾壺中。然後唾上。若大小便[口*弟]唾。污手不得拭。生草水者十種。如上說。不得大小便[口*弟]唾水中當在陸地。若雨時水卒起浮滿當在土塊上。若無是者當於瓦石上。若竹木上先墮木上。然後墮水中。若掘地作圊廁底水出者。比丘不得先在上起止。當先使淨人行。然後比丘行無罪。若圊廁底有流水。當以木承已後墮水中。若大小便[口*弟]唾。污得水洗。水中洗大小便行無罪。若比丘入水浴時。不得唾中。若遠岸者當唾手中。然後棄之。若放恣諸根生草上大小便涕唾者。越學法。狂癡心亂無罪。若放恣諸根水中大小便涕唾者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說。不得生草上大小便涕唾。應當學。不得水中大小便涕唾。應當學。