Mahīśāsaka Vinaya五分律(彌沙塞)

Bhikkhunī Vibhaṅga比丘尼分

Nissaggiya Pācittiya 19捨墮法十九

爾時偷羅難陀比丘尼從坐坫人乞。彼即與之。既得便言。我不復須。可以酥見施。即復與之。賣所買。比坫人見語言。汝賣坫上物不得活耶。乃復作販人為。答言。偷羅難陀從我乞。我買欲與。彼不復用。更從我乞酥。以酥與之故賣此耳。諸人言。乞人之法應隨所乞取。何緣既得不取復索餘物。此輩常說少欲知足。而今無厭。無沙門行破沙門法。諸長老比丘尼聞。種種訶責以事白佛。佛以是事集二部僧。問偷羅難陀比丘尼。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種訶責已告諸比丘。今為諸比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘尼先乞是既得不用更乞餘物尼薩耆波逸提。隨更乞多少一一尼薩耆波逸提。式叉摩那沙彌尼突吉羅。