Mahīśāsaka Vinaya五分律(彌沙塞)

Bhikkhunī Vibhaṅga比丘尼分

Nissaggiya Pācittiya 20捨墮法二十

爾時諸比丘尼非時衣作時衣受。諸客比丘尼便不能得衣。諸長老比丘尼見。種種訶責以事白佛。佛以是事集二部僧。問諸比丘尼。汝等實爾不。答言。實爾世尊。佛種種訶責已告諸比丘。今為諸比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘尼非時衣作時衣受尼薩耆波逸提。此衣應捨與僧。不應捨與一二三比丘尼。式叉摩那沙彌尼突吉羅。