Mahīśāsaka Vinaya五分律(彌沙塞)

Bhikkhunī Vibhaṅga比丘尼分

Pācittiya 182波逸提百八十二

爾時諸比丘尼。與白衣對坐臨身相近說法。似若私語。於中生染著心。遂致返俗作外道者。諸白衣譏呵。諸長老比丘尼聞種種呵責。乃至今為諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼與白衣對坐臨身相近說法波逸提。式叉摩那沙彌尼突吉羅。