Mahīśāsaka Vinaya五分律(彌沙塞)

Bhikkhunī Vibhaṅga比丘尼分

Pācittiya 206波逸提二百六

爾時諸比丘尼如白衣婦女法著衣。生不樂道心。乃至今為諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼如白衣婦女法著衣波逸提。餘如上說。