Mahīśāsaka Vinaya五分律(彌沙塞)

Bhikkhunī Vibhaṅga比丘尼分

Pāṭidesanīya是名悔過法

五分律第二分之五尼律悔過法

爾時諸比丘尼好食酥數從人乞。諸白衣譏呵言。酥令人悅澤。世人所食。云何比丘尼不求法味。貪著嗜美求好顏色與婬女何異。無沙門行破沙門法。諸長老比丘尼聞種種呵責。以是白佛。佛以是事集二部僧。聞諸比丘尼。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今為諸比丘尼結波羅提提舍尼法。從今是戒應如是說。若比丘尼食酥應諸比丘尼邊悔過。我墮可呵法。今向諸阿姨悔過。是名悔過法。時諸比丘尼於僧中食請家食及乞食得酥不敢噉。以是白佛。佛以是事集二部僧。告諸比丘。今聽比丘尼不乞得酥應噉。從今是戒應如是說。若比丘尼乞酥食。是比丘尼應諸比丘尼邊悔過。我墮可呵法。今向諸阿姨悔過。是名悔過法。有諸病比丘尼須。酥不敢乞。以是白佛。佛以是事集二部僧。告諸比丘。今聽病比丘尼乞酥食。從今是戒應如是說。若比丘尼無病自為乞酥食。是比丘尼應諸比丘尼邊悔過。我墮可呵法。今向諸阿姨悔過。是名悔過法。式叉摩那沙彌尼突吉羅。

比丘尼。乞油。乞蜜。乞石蜜。乞乳。乞酪。乞魚。乞肉。皆如上說。