Mahīśāsaka Vinaya五分律(彌沙塞)

Bhikkhunī Vibhaṅga比丘尼分

Saṅghādisesa 6僧伽婆尸沙六

爾時諸比丘尼獨行道路。諸白衣見調弄作惡婬欲語。或捉捫摸或欲共為不淨行。復有眾多比丘尼與估客伴行。偷羅難陀見一男子心生染著漸遲在後。諸比丘尼語言。汝何不速行及伴。此處可畏勿為惡人之所剝脫。答言汝見後來人不。諸比丘尼言見。偷羅難陀言。我見此人心甚樂著。諸比丘尼呵責言。汝云何於行路中染著男子。復有眾多比丘尼渡河取牛屎。既渡水漲不得還為賊抄掠。復有諸比丘尼獨宿失衣破梵行。諸長老比丘尼見聞種種呵責。具以白佛。佛以是事集二部僧。問諸比丘尼。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今為諸比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘尼獨行獨宿獨渡水。於道中獨在後染著男子。是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過。時有諸比丘尼在路行。有疑恐怖。便走向聚落至親里家。復有諸比丘尼行路疲極。又有老病不能相及。或有小水或有橋船不敢獨渡。或有宿處畏諸男子。不敢獨於餘處宿。諸比丘尼不知云何。以事白佛。佛以是事集二部僧。告諸比丘。有因緣聽隨意獨去。從今是戒應如是說。若比丘尼獨行獨宿獨渡水。於道中獨在後染著男子除因緣是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過。因緣者。恐怖走時。老病疲極不及伴時。水狹淺有橋船處。畏男子處。是名因緣。若獨行無聚落處半由旬。若有聚落處。從一聚落至一聚落。皆僧伽婆尸沙。若在後遙見比丘尼不聞聲或聞聲不見形皆突吉羅。若不見不聞僧伽婆尸沙。若獨渡水水廣十肘深半髀僧伽婆尸沙。若減突吉羅。若宿時應使手相。及若不相及初夜及中夜偷羅遮。明相出僧伽婆尸沙。式叉摩那沙彌尼突吉羅。