Mahīśāsaka Vinaya五分律(彌沙塞)

Bhikkhu Vibhaṅga比丘分

Nissaggiya Pācittiya 23捨墮法二十三

佛在拘舍彌城。爾時跋耆諸比丘作黑羺羊毛臥具著少白色及下色毛。便言已淨時諸長老比丘見問言。汝不聞佛制純黑羺羊毛作臥具耶。答言聞。但我已著白色及下色毛。非復純黑。諸比丘言。純黑少雜何足為異。種種呵責。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問彼比丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛告諸比丘。從今聽諸比丘作臥具用二分純黑羺羊毛。第三分白第四分下。以十利故為諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘作新臥具。應用二分純黑羺羊毛第三分白第四分下。若過是作。尼薩耆波逸提。若比丘作四十波羅臥具。應用二十波羅純黑十波羅白十波羅下。若黑長一波羅。尼薩耆波逸提。餘如純黑羊毛臥具中說。二十三竟