Mahīśāsaka Vinaya五分律(彌沙塞)

Bhikkhu Vibhaṅga比丘分

Pācittiya 12波逸提十二

佛在舍衛城。爾時六群比丘數數犯罪。上床下床皆不如法。數數食別眾食。非時入聚落不白善比丘。諸比丘見語言。汝等莫數數犯此諸罪。當自見罪向人悔過。勿負信施長夜受苦。六群比丘言。我犯何罪。諸比丘言。汝犯如是如是罪。六群比丘不答犯不犯。更說餘事。諸比丘言。我不問汝。汝何以不答犯不犯。而說是事。六群比丘言。我知汝等不問是事我自說耳。諸比丘種種呵責。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問六群比丘。汝等實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今為諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘不隨順答。而作餘語波逸提。時六群比丘猶犯前惡。諸比丘復如上教誨。六群比丘默然不應。諸比丘問言。佛制戒不聽不隨順答。汝何故默然。六群比丘言。佛制不隨順答。我今不語有何等罪。諸比丘言。餘語不語有何等異。種種呵責已。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問六群比丘。汝等實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責。餘語不語有何等異。呵責已告諸比丘。從今是戒應如是說。若比丘故不隨問答波逸提。若不隨問答。問問皆波逸提。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。若誤取他語而答。及先相恨不共語故不答不犯。十二竟