Mahīśāsaka Vinaya五分律(彌沙塞)

Bhikkhu Vibhaṅga比丘分

Pācittiya 61波逸提六十一

佛在舍衛城。爾時十七群童子。父母愛念。母作是言。我子不串勤苦。體性軟弱。教何技術得終安樂。父言。當教算計書畫。母言。若教書畫恐壞其眼。若算恐其指痛。若計恐其心病。復共議。當使於釋子中出家。現世無為後世長樂。彼十七群童子欲出家。共相語言。我要當待優波離來與共辭別。時優波離行還。到諸童子所。諸童子言。汝知不。我等欲於如來法中出家待汝辭別。優波離聞亦樂共去。還白父母。父母即聽作是念。當令誰作師。又作是念。畢陵伽婆蹉。從賊中拔其將還。今當與為弟子。便各將其子。詣畢陵伽婆蹉。白言大德。大德於此兒有大恩。今以奉給。願納為弟子。畢陵伽婆蹉即便度之。與受具足戒。既受戒已。夜不能獨至廁上及洗手處。恒自送之。有時闇中見師不識便謂是鬼。失聲大喚言。毘舍遮毘舍遮。師言。莫怖是我非鬼也。或夜索食。師言。僧有食曉當與汝。又問。僧若無食當何處得。師言。僧若無當乞食。聞是語已便大啼言。比丘乞食還我等已死。佛夜聞之。則問阿難。是誰啼聲。阿難具以白佛。佛以是事明旦集比丘僧。問畢陵伽婆蹉。汝實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責。汝不應與未滿二十人受具足戒。未滿二十多所不堪致有破戒。呵已告諸比丘。今為諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘與不滿二十歲人受具足戒波逸提。爾時童子迦葉。不滿二十受具足戒。後方生疑。不知云何。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。童子迦葉有所得不。答言得須陀洹。佛言。此人乃是第一受具足戒。然不名白四羯磨如法受戒。今聽數胎中年足為二十。若猶不滿。又聽以閏月足。若復不滿。又聽以沙門年足。從今是戒應如是說。若比丘知不滿二十歲與受具戒波逸提。是人不得戒。諸比丘亦可呵是法應爾。未滿二十未滿二十想未滿二十疑波逸提。滿二十未滿想滿二十疑突吉羅。若知不滿二十。生念欲與受具戒。及作方便。至第四羯磨未竟。皆突吉羅。第四羯磨竟。和尚波逸提。餘師僧突吉羅。六十一竟