Mahīśāsaka Vinaya五分律(彌沙塞)

Bhikkhu Vibhaṅga比丘分

Pācittiya 80波逸提八十

佛在舍衛城。爾時諸比丘須一一衣。眾僧已與。後時更得。現成三衣。共議言。今此衣應當與誰或有言。應先與世尊。或有言。應先與大。大迦葉。世尊常所讚歎。又是上座。六群比丘言。應先與瞿伽梨。諸比丘以是白佛。佛問諸比丘。迦葉少多求衣不。答言。不求與然後取。佛因是說偈言。

此衣無欲衣  不施有欲者
不能調其意  不任此袈裟
已能離貪欲  於戒常一心
如是調心者  乃應此衣服

佛語諸比丘。應以此衣與迦葉。即以與之。於是六群比丘作是言。今諸比丘隨知識迴僧物與。諸長老比丘聞種種呵責。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問六群比丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已。告諸比丘。今為諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘作是語。諸比丘隨知識迴僧物與波逸提。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。八十竟