Mahīśāsaka Vinaya五分律(彌沙塞)

Bhikkhu Vibhaṅga比丘分

100 Sekhiya Rules眾學法

五分律第一分之七眾學法

佛在王舍城。爾時諸比丘著下衣。或太高或太下。或參差或如多羅葉。或如象鼻。或如[木*奈]。或細。居士見譏呵言。此諸沙門著下衣。或似婦人或似伎兒。以此為好無有風法。尚不知著衣何況於理。諸長老比丘聞。種種呵責以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今為諸比丘結應學法。從今是戒應如是說。不高不下不參差不如多羅葉不如象鼻不如圓[木*奈]不細著下衣應當學。高著者。半已上。下著者。從踝已下。參差著者。四角不齊。如多羅葉著者。前高後下。如象鼻者。垂上一角。如圓[木*奈]者。撮上令圓以攝腹前。細者。繞腰作細。若不解不問而作此著突吉羅。若解不慎作此著突吉羅。若解輕戒輕人作此著波逸提。比丘尼亦如是。式叉摩耶沙彌沙彌尼突吉羅。若病時泥雨時不犯。佛在王舍城。爾時諸比丘披衣。或太高或太下或參差。居士譏呵。乃至為諸比丘結應學法。皆如上說。從今是戒應如是說。不高不下不參差披衣應當學。高下參差義如上說。

佛在王舍城。爾時諸比丘。不好覆身入白衣舍。或以此白衣舍坐。或反抄衣著右肩上入白衣舍。或以此白衣舍坐。或反抄衣著左肩上入白衣舍。或以此白衣舍坐。或左右反抄衣著兩肩上入白衣舍。或以此白衣舍坐。或搖身或搖頭或搖肩或手或隱人或扠腰或拄頰或掉臂入白衣舍。或以此白衣舍坐。或高視或左右顧視入白衣舍。或以此白衣舍坐。或企行入白衣舍。或以此白衣舍坐。或蹲行入白衣舍。或以此白衣舍。坐或覆頭入白衣舍。或以此白衣舍坐。或戲笑入白衣舍。或以此白衣舍坐。或高聲入白衣舍。或以此白衣舍坐。或不庠序入白衣舍。或以此白衣舍坐。諸居士見譏呵如前諸長老比丘聞。種種呵責以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今為諸比丘結應學法。從今是戒應如是說。好覆身入白衣舍應當學。乃至庠序白衣舍坐應當學。

佛遊婆伽國。與大比丘僧五百人俱。到首摩羅山住恐怖林。爾時有菩提王太子。於此山新立講堂。未有沙門婆羅門入中坐者。彼太子聞佛來到此山住恐怖林。告薩闍子摩納。汝以我名問訊世尊。少病少惱起居輕利不。我於此山新立講堂。未有沙門婆羅門入中坐者。唯願世尊及與眾僧。先受此堂。於中薄設供養。使我長夜安隱。若佛有教。我當諦受。以此白佛。速還報我。摩納受教。到已頭面禮住一面。具宣太子意。佛默然受之。時薩闍子知佛許已。還白太子。太子通夜辦多美飲食。明日自送至彼講堂。其家內外皆敷雜色之衣。時至白佛。願屈威神。佛與五百比丘前後圍繞。到彼講堂住階道下。太子偏袒右肩右膝著地合掌白佛。唯願世尊登此陋堂使我長夜受獲安樂。佛猶不上如是至三。最後請時佛顧視阿難。阿難承佛聖旨。語太子言。收此雜色衣。佛不蹈上。愍後世故。太子即收衣。復如前白。於是世尊。與眾僧俱上就坐。太子手自下食。諸比丘以一指或以二指而受下食著中。即皆失飲食流漫污其水精之地。諸居士見譏呵言。此諸比丘正似憍兒又如狡戲。諸長老比丘聞。種種呵責以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今為諸比丘結應學法。從今是戒應如是說。一心受食應當學。一心受食者。左手一心擎右手扶緣。

佛在王舍城。爾時諸比丘溢受食棄捐羹飯。諸白衣譏呵。此諸比丘貪受無厭如飢餓人。復有諸比丘於白衣家得飯食盡不待羹得羹復食盡不待飯。諸白衣譏呵言。此諸比丘貪食如狗。復有諸比丘於中處處取食。復有諸比丘刳中央食。復有諸比丘曲指收食。復有諸比丘嗅食食。諸居士見皆譏呵。長老比丘聞。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今為諸比丘結應學法。從今是戒應如是說。不溢受食。羹飯俱食。不於中處處取食。不刳中央食。不曲指食。不嗅食食。應當學。

佛在王舍城。爾時諸比丘左右顧望食。諸白衣譏呵。此諸比丘如狗如鳥。自食並視人。食尚不知食法。況餘深理。諸長老比丘聞。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。不應左右顧視食。時諸比丘便不敢顧視閉目而食不見益羹飯。六群比丘取其可食物開目問言誰取我食。答言。汝等自不視乎。反問傍人。餘比丘種種呵責已白佛。佛以是事集比丘僧。問六群比丘。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今為諸比丘結應學法。從今是戒應如是說。諦視食應當學。諦視者。繫視在視益食時。

佛在王舍城。爾時諸比丘棄捐飯食。諸居士譏呵。此諸比丘如小兒食。復有五百比丘於一居士家食。諸白衣中。有言比丘食都不棄飯有言棄者。二人遂共賭之。諸比丘今日偶不棄飯。後時見於餘處食棄飯。譏呵如上。諸比丘聞。種種呵責以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今為諸比丘結應學法。從今是戒應如是說。不棄飯食應當學。

佛在王舍城。爾時諸比丘以食手捉淨飯器肥膩污穢。餘比丘惡之。諸居士見譏呵言。云何以食手捉淨飯器。長老比丘聞。種種呵責以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。食時不應以右手捉淨飯器。後時諸白衣行飯。比丘以左手受。白衣不與。作是言。不告諸比丘。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。應淨洗手捉飯器。今為諸比丘結應學法。從今是戒應如是說。不以食手捉淨飯器應當學。食手者。食污其手及肥膩。

佛在王舍城。爾時諸比丘吸食食。復有諸比丘嚼食作聲。諸居士見譏呵言。此諸比丘食如狗水。復有婆羅門請諸比丘與粥。諸比丘歠粥作聲。有一比丘言。今諸比丘食如寒戰時。作是語已心生疑悔。我今毀呰僧不知云何。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問彼比丘。汝以何心作是語。答言有恨心有戲心。佛言恨心呵無犯。戲心呵犯突吉羅。告諸比丘。今為諸比丘結應學法。從今是戒應如是說。不吸食食。不嚼食作聲。應當學。

佛在王舍城。爾時諸比丘舐取食。諸居士見譏呵言。此諸比丘猶如牛食。諸長老比丘聞。種種呵責以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今為諸比丘結應學法。從今是戒應如是說。不舐取食應當學。

佛在王舍城。爾時諸比丘滿手食食棄落墮地。復有諸比丘大張口食。復有諸比丘飯未至大張口待蠅入口食竟多吐。復有諸比丘縮鼻食。諸居士見皆譏呵。長老比丘聞。種種呵責以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今為諸比丘結應學法。從今是戒應如是說。不滿手食食應當學。不大張口食應當學。飯未至不大張口待應當學。不縮鼻食應當學。諸比丘飯至口猶不敢開污口邊流墮地。以是白佛。佛言不遠不近便應開。

佛在王舍城。爾時諸比丘含食語食。或落地或落衣上或落中。諸居士見皆譏呵。諸長老比丘聞。種種呵責以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今為諸比丘結應學法。從今是戒應如是說。不含食語應當學。諸比丘後時白衣益食問須不。不敢答。便譏呵言。諸比丘憍慢不共人語。以是白佛。佛言。益食時聽言須不須。

佛在王舍城。爾時諸比丘滿口食兩頰脹起。諸居士見譏呵言。此諸比丘如獼猴食。復有諸比丘嚙半食殘還中。諸居士見譏呵言。此諸比丘飲食不淨。復有諸比丘舒臂取食。諸居士見譏呵言。此諸比丘如象用鼻。復有諸比丘振手食。諸居士見譏呵言。此諸比丘如象掉鼻。復有諸比丘吐舌食。諸居士見譏呵言。此諸比丘如狗吐舌。復有諸比丘全吞食。復有諸比丘揣飯遙擲口中。諸居士見皆譏呵。長老比丘聞。種種呵責以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今為諸比丘結應學法。從今是戒應如是說不脹頰食應當學。不嚙半食應當學。不舒臂取食應當學。不振手食應當學。不吐舌食應當學。不全吞食應當學。不揣飯遙擲口中應當學。

佛在王舍城。爾時諸比丘以蕩水瀉白衣屋內。諸居士見譏呵言。此諸比丘不知蕩惡水所應瀉處況知遠事。諸長老比丘聞。種種呵責以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。不應以蕩水瀉白衣屋內。有諸白衣新作屋。得比丘中水灑地以為吉祥。諸比丘不敢灑。諸居士言。此諸比丘不堪人敬。諸比丘以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。聽諸比丘以中無食水用灑地。今為諸比丘結應學法。從今是戒應如是說。不以中有食水灑白衣屋內應當學。

佛在王舍城。爾時諸比丘以飯覆羹。諸白衣謂未得更與之。既知已譏呵言。此諸比丘以飯覆羹如小兒。諸長老比丘聞。種種呵責以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。不應以飯覆羹。有諸病比丘不敢以飯覆羹。虫落羹中不能得去。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。聽以飯覆羹。不應更望得。今為諸比丘結應學法。從今是戒應如是說。不以飯覆羹更望得應當學。

佛在王舍城。爾時有諸比丘至白衣家嫌呵食。復有諸比丘自索益食。諸居士皆譏呵。諸長老比丘聞。種種呵責以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。不應嫌呵食自索益食。諸比丘便不敢為病比丘索益食。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。聽為他比丘索益食。不應自為。今為諸比丘結應學法。從今是戒應如是說。不嫌呵食應當學。不為已索益食應當學。

佛在王舍城。爾時諸比丘視比坐中多少。諸居士見譏呵言。此諸比丘如小兒視他中。汝得多我得少汝得少我得多。諸長老比丘聞。種種呵責以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。不應視比坐中多少。時五百比丘在一家食。食已共相語言。希有此食。下座比丘言。上得好我等不得。諸比丘作是念。佛聽我等視他者。得知誰得誰不得。不得者教與。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。聽視比坐。不得生嫌心。今為諸比丘結應學法。從今是戒應如是說。不嫌心視比坐應當學。

佛在王舍城。爾時諸比丘立大小便。諸居士見譏呵言。此諸比丘如驢如馬。諸長老比丘聞。種種呵責以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今為諸比丘結應學法。從今是戒應如是說。不立大小便應當學。時諸比丘病不能蹲地。以是白佛。佛以是事集比丘僧告諸比丘。聽諸比丘病時立大小便。從今是戒應如是說。不立大小便除病應當學。

佛在王舍城。爾時諸比丘水中大小便。諸居士譏呵。長老比丘聞。種種呵責以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今為諸比丘結應學法。從今是戒應如是說。不大小便水中應當學。有諸病比丘。醫語言。汝可水中大小便。我當視之知可治不。諸比丘不敢語言。願作餘方。醫言。唯視此然後知。諸病比丘作是念。佛若聽大小便水中者乃當得愈。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。今聽病比丘水中大小便。從今是戒應如是說。不大小便淨水中除病應當學。若大小便木上。因此流入水中不犯。

佛在王舍城。爾時諸比丘大小便生草葉上。諸居士見譏呵言。此諸比丘似牛羊。諸長老比丘聞。種種呵責以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今為諸比丘結應學法。從今是戒應如是說。不大小便生草葉上除病應當學。若大小便木上。因此流草葉上不犯。

佛在王舍城。爾時諸比丘為著屐革屣人說法。諸居士見譏呵言。是法尊貴第一微妙。而諸比丘為著屐革屣人說。輕慢此法。諸長老比丘聞。種種呵責以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今為諸比丘結應學法。從今是戒應如是說。不為著屐人說法應當學不為著革屣人說法應當學。有諸病人不得脫屐革屣而欲聞法。諸比丘不敢說。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。今聽諸比丘為著屐革屣病人說法。從今是戒應如是說。人著屐不應為說法除病應當學。人著革屣不應為說法除病應當學。法者。佛所說聲聞所說仙人所說諸天所說及一切如法說者。若多人著屐革屣不能令脫。但因不著者為說不犯。

佛在王舍城。爾時諸比丘為現胸人乃至拄杖人說法。諸居士見譏呵如上。諸長老比丘聞。種種呵責以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今為諸比丘結應學法。從今是戒應如是說。人現胸不應為說法應當學。有諸病人欲聞法。諸比丘不敢為說。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。聽為現胸病人說法。從今是戒應如是說。人現胸不應為說法除病應當學。人坐比丘立。人在高坐比丘在下。人臥比丘坐。人在前比丘在後。人在道中比丘在道外。為覆頭人。為反抄衣人。為左右反抄衣人。為持蓋覆身人。為騎乘人。為拄杖人說法。皆如上說。

佛在王舍城。爾時諸比丘為捉刀捉弓箭人說地獄苦。彼人聞已便大瞋恚斫射比丘。比丘即死。諸長老比丘聞。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。今為諸比丘結應學法。從今是戒應如是說。人捉刀不應為說法應當學。人捉弓箭不應為說應當學。佛在王舍城。爾時六群比丘。為十七群比丘於請家取食分。六群比丘靳固十七群比丘不早還。日逼中。十七群比丘上樹望之。諸長老比丘見以事白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。今為諸比丘結應學法。從今是戒應如是說。樹過人不得上應當學。時有比丘向拘薩羅國道遇惡獸。不敢上樹為獸所害。諸比丘以是白佛。佛言。從今是戒應如是說。樹過人不得上除大因緣應當學。大因緣者。惡獸諸難。是名大因緣。比丘尼除大小便生草菜上。餘皆如上。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅眾學竟