Mahīśāsaka Vinaya五分律(彌沙塞)

16. Parivāsa Khandhaka別住法

五分律第五分之六別住法

時諸別住比丘。度沙彌與受具足戒。作依止師畜沙彌。諸比丘以是白佛。佛言。不應爾。復有別住比丘。受他善比丘恭敬。使令擔衣革屣。佛言。不應爾。復有別住比丘。見如法比丘來便避藏。恐知已別住。佛言。不應爾。復有別住比丘。請僧食還私房食。佛言。不應爾。應在大比丘下行食。復有別住比丘。在如法比丘前行。佛言。不應爾。復有別住比丘。欲往白衣家共如法比丘行。佛言。不應爾。復有別住比丘。或更犯本罪。或更犯餘惡罪。佛言。不應爾。復有別住比丘。於如法比丘前不披衣。佛言。不應爾。復有別住比丘。常著三衣作泥污。佛言。不應爾。復有別住比丘。共如法比丘一床坐。或自坐好床。佛言。不應爾。復有別住比丘。與如法比丘並經行。或自在勝經行處。佛言。不應爾。復有別住比丘。受僧差說戒經唄。佛言。不應爾。復有別住比丘。作諸羯磨呵責羯磨驅出羯磨依止羯磨舉罪羯磨下意羯磨。佛言。不應爾。復有別住比丘。與如法比丘共語。佛言。不應爾。復有別住比丘。欲為四眾說法。佛言。不應爾。復有別住比丘。不憶別住日數月半月一歲。佛言應知。復有別住比丘。於如法比丘前反抄衣扠腰著革屣覆頭通肩覆或坐或臥。佛言。皆不應爾。復有別住比丘。不順別住比丘法。佛言。不應爾。復有別住比丘。不白客來比丘不白去比丘。佛言應白。復有別住比丘。日日白僧。佛言。應布薩時白。若行摩那埵應日日白。復有別住比丘。欲遠行白佛。佛言。應捨竟去。應作如是捨。向一如法比丘言。大德聽。我今捨別住法後更行之。如是三說。若不捨而去。於路上見比丘。便應自說別住。諸別住比丘於路上便廣說別住。諸白衣見言。此比丘有何罪而悔過。諸比丘以是白佛。佛言。路上不應廣說。但言。大德。我某甲比丘行別住法。已若干日餘若干日。大德。憶持。彼比丘捨別住到餘處。應求彼僧更行別住。彼僧應聽行別住法。若不聽突吉羅。復有別住比丘。受別住法已往無比丘處住。於別住中更犯惡罪。佛言。別住比丘不得獨住一處。不應更犯惡罪。犯者皆突吉羅。復有諸別住比丘。受別住已往不如法比丘處住。佛言。不應爾。彼若有一如法比丘聽住。犯者突吉羅。復有別住比丘。與如法比丘同屋住。佛言。不應爾。復有別住比丘。與如法比丘同浴室浴。佛言。不應爾。聽擔樵內浴室中。洗浴室掃除之具灰土澡豆敷床座。與諸比丘脫衣革屣為油摩身體。隨彼受者作之。復有同別住比丘共浴室浴。佛言。聽但次第供給所須。別住比丘有三。最下最在大比丘下行。與最下臥具最下房舍。別住比丘有三事隨本次。僧得施物時自恣時行時。別住比丘有八事失別住法。往地處不白。外來比丘不白。自出不白。他出不白。獨住一處。於別住中更犯惡罪。與如法比丘同屋宿。不捨別住遠行。路上見比丘不白。行摩那埵亦以八事失。除獨住一處於不滿二十僧中行之。餘七如上。