Sarvāstivāda Vinaya十誦律

Bhikkhunī Vibhaṅga比丘尼分

Pācittiya 96波夜提之九十六

佛在王舍城。自恣竟二月遊行他國。舍利弗目連阿那律難提金毘羅等諸大弟子。皆從佛遊行他國。是諸比丘尼住不去。諸居士呵責言。佛在王舍城。自恣竟二月遊行他國。與大弟子舍利弗目連阿那律難提金毘羅等遊行。諸比丘尼不去。不善小女。不欲出是房舍。是中有比丘尼。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。向佛廣說。佛以是事集二部僧。知而故問諸比丘尼。汝等實爾不。答言。實爾世尊。佛以種種因緣呵責言。云何名比丘尼。自恣竟不遊行餘處一宿。種種因緣呵已語諸比丘。以十利故與比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘尼自恣竟。不遊行餘處一宿波夜提。波夜提者。燒煮覆障。若不悔過能障礙道。是中犯者。若比丘尼自恣竟。不遊行餘處一宿波夜提。隨不去隨得爾所波夜提。九十六事竟

十誦尼律卷第四十四