Sarvāstivāda Vinaya十誦律

Bhikkhu Vibhaṅga比丘分

Nissaggiya Pācittiya 13尼薩耆波夜提之十三

佛在王舍城。爾時六群比丘作是念。佛結戒。不聽純黑羺羊毛作敷具。我今當以少白羺羊毛雜黑羺羊毛作敷具。是中有比丘。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。種種呵責。云何名比丘。佛不聽純黑羺羊毛作敷具。便以少白羺羊毛雜作敷具種種因緣呵已。向佛廣說。佛以是事集比丘僧。知而故問六群比丘。汝實作是事不。答言。實作世尊。佛以種種因緣呵責。云何名比丘。作是念。佛不聽純黑羺羊毛作敷具。便以少白羺羊毛雜作敷具。佛種種因緣呵已語諸比丘。以十利故與比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘作敷具。應用二分黑第三分白第四分下。若比丘不用二分黑第三分白第四分下。作敷具者。尼薩耆波夜提。黑者。有四種。生黑。藍染黑。泥染黑。木皮染黑。白者。謂脊毛毛項毛。下者謂頭毛腹毛毛。若作四十波羅敷具者。應用二十波羅純黑羺羊毛十波羅白羺羊毛十波羅下羊毛。尼薩耆波夜提者。是敷具應捨。波夜提罪應悔過。是中犯者。若比丘取黑羺羊毛。過二十波羅。乃至一兩作敷具。得尼薩耆波夜提。若取白羺羊毛。過十波羅。乃至一兩作敷具。得突吉羅。若取下羊毛減十波羅。乃至一兩作敷具。得尼薩耆波夜提。不犯者。若取下羊毛多。若純用下羊毛者。不犯。一波羅者此四兩也十三事竟