Sarvāstivāda Vinaya十誦律

Bhikkhu Vibhaṅga比丘分

Pācittiya 66波夜提之六十六

佛在維耶離國摩俱羅山中。爾時與侍者象守比丘俱。諸佛侍者法。佛未入房不得先入。時佛初夜露地經行。爾時小雨墮。釋提桓因作是念。佛今在露地經行小雨墮。我何不變作琉璃窟令佛在中經行。即變化作。佛在中經行。帝釋隨後。佛經行久。是象守比丘風雨所惱。作是念。當以何方便令佛入舍。我當得入。爾時摩俱羅山中所有人民。小兒啼時則以婆俱羅夜叉。怖之令止。時象守反被俱執。在經行道頭立。以兩手覆兩耳語佛言。婆俱羅夜叉來。時釋提桓因白佛言。世尊。云何佛法中乃有是癡人。佛言。憍尸迦。我家廣大。此人現身亦當得漏盡。所作已辦更不復受後有。佛種種因緣示教利喜。示教利喜已默然。釋提桓因聞佛示教利喜已。頭面禮佛足右繞而去。釋去不久。佛入自房敷坐床坐。是夜過已。以是因緣集比丘僧。種種因緣訶責象守比丘言。癡人。云何能恐怖如來佛世尊。汝癡人。佛者。無怖畏衣毛不。爾時佛說偈言。

佛於自法中  通達無礙智
有人可以此  婆俱夜叉恐
佛於自法中  通達無礙智
是故能過度  生老病死苦
佛於自法中  通達無礙智
是故能除滅  諸結使煩惱

佛種種因緣訶責象守比丘已。語諸比丘。以十利故與比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘自恐怖他比丘。若教他恐怖。乃至戲笑波逸提。波逸提者。煮燒覆障。若不悔過。能障礙道。是中犯者。有六種。色聲香味觸法。色者。若比丘作象色。若作馬色羝羊色水牛色。作如是等可畏色恐怖比丘。若能令怖若不能。皆波逸提。是名色。聲者。若比丘作象聲馬聲車聲步聲羝羊聲水牛聲。作如是等可畏聲恐怖他比丘。若能令恐怖若不能。皆波逸提。是名聲。香者。若比丘作好香。若作臭若等分香若作希有香。作如是等香恐怖他比丘。若能令恐怖若不能。皆波逸提。是名香。味者。若比丘問他比丘。汝今日用何物噉飯。答言。用酪酥。又言。若用酪酥噉飯者。是人得癩癬病。若能令恐怖若不能。皆波逸提。若比丘復問他比丘。汝今日以何物噉飯。答言。用酪酥毘羅漿。又言。若人用酪酥毘羅漿噉飯者。是人得癩癬病。若能令恐怖若不能。皆波逸提。又比丘問餘比丘。汝今日以何物噉飯。答言。以酥肉。又言。若人用酥肉噉飯者。是人得癩癬病。若能令恐怖若不能。皆波逸提。是名味。觸者。若比丘持身令堅。若若軟若細滑若。令身皆異。以觸他比丘。若能令恐怖若不能。皆波逸提。是名觸。法者。若比丘語餘比丘。汝莫於生草中大小便。當墮地獄餓鬼畜生。是比丘答言。我自知是法。又言。若比丘生草中大小便者。是比丘便墮地獄餓鬼畜生。若能令恐怖若不能。皆波逸提。是名法。若比丘以是六事恐怖比丘波逸提。除是六事。以餘事恐怖比丘突吉羅。若以六事及餘事。恐怖餘人突吉羅。六十六竟