Sarvāstivāda Vinaya十誦律

Bhikkhu Vibhaṅga比丘分

Pācittiya 78波夜提之七十八

佛在俱舍彌國。時闡那比丘。諸上座所說是法是律是佛教。不待說竟。中間作異語答難上座。無敬畏心。諸比丘語闡那。汝莫爾。諸上座所說是法是律是佛教。汝莫中間作異語。不待說竟答難上座。無敬畏心。闡那言。我答難上座無敬畏心。何預汝事。是中有比丘。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。種種因緣訶責闡那。云何名比丘。諸上座所說是法是律是佛教。不待說竟中間作異語。答難上座無敬畏心。種種因緣訶已向佛廣說。佛以是事集比丘僧。知而故問闡那。汝實作是事不。答言。實作世尊。佛種種因緣訶責闡那。云何名比丘。諸上座所說是法是律是佛教。不待說竟中間作異語。答難上座無敬畏心。種種因緣訶已語諸比丘。汝等記闡那比丘不恭敬事。若有餘比丘作是事者。亦應如是記不恭敬事。記者。僧一心和合。一比丘唱。大德僧聽。是闡那比丘。上座所說是法是律是佛教。不待說竟中間作異說。答難上座無敬畏心。若僧時到僧忍聽。當記闡那比丘不恭敬事。白如是。如是白四羯磨。僧記闡那比丘不恭敬事竟。僧忍默然故是事如是持。語諸比丘。以十利故與比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘不恭敬者波逸提。波逸提者。煮燒覆障。若不悔過能障礙道。是中犯者。若比丘僧未記不恭敬事。若諸比丘語汝莫作婬。答言不作而實作婬婬故波羅夷。不恭敬故突吉羅。汝莫偷奪他物。莫故奪人命。莫觸女人身。莫殺草木。莫過中食。莫飲酒。汝從此房出。從床榻被褥獨坐床起去。莫捉多羅半鉤多羅揵鎡半揵鎡剃刀鑷小刀。答言不作。而實作。若作隨得罪。不恭敬故突吉羅。若比丘僧未記不恭敬事。諸比丘語汝莫作婬。答言當莫作。而實作婬。婬故波羅夷。不恭敬故突吉羅。汝莫偷奪他物。莫奪人命。莫觸女身。莫殺草木。莫過中食。莫飲酒。汝從此房出。從床榻被褥獨坐床起去。莫捉此多羅半鉤多羅揵鎡半揵鎡剃刀鑷小刀。答言當不作。而實作。若作隨得罪。不恭敬故突吉羅。若比丘僧記不恭敬事已。諸比丘語汝莫作婬。答言不作。而實作婬。婬故波羅夷。不恭敬故波逸提。僧記不恭敬事已。語汝莫偷奪他物。莫故奪人命。莫觸女身。莫殺草木。莫過中食。莫飲酒。汝從此房出。從床榻被褥獨坐床起去。莫捉此多羅半鉤多羅揵鎡半揵鎡剃刀鑷小刀。答言不作。而實作。若作隨得罪。不恭敬故波逸提。若比丘僧記不恭敬事已。諸比丘語汝莫作婬。答言當不作。而實作婬。婬故波羅夷。不恭敬故波逸提。僧記不恭敬事已。諸比丘語。汝莫偷奪他物。莫故奪人命。莫觸女身。莫殺草木。莫過中食。莫飲酒。汝從此房出。從床榻被褥獨坐床起去。莫捉此多羅半鉤多羅揵鎡半揵鎡剃刀鑷小刀。答言當不作。而實作。若作隨得罪。不恭敬故波逸提。七十八竟