Sarvāstivāda Vinaya十誦律

Bhikkhu Vibhaṅga比丘分

Pācittiya 81波夜提之八十一

佛在舍衛國。爾時有一居士。因跋難陀釋子。請佛及僧明日食。佛默然受請。居士知佛默然受已。從坐起頭面禮佛足右繞而去。還自舍通夜辦種種多美飲食。跋難陀常出入多家。晨朝著衣持入諸家。時僧坊中無有人唱時到。亦無打犍搥者。佛告阿難。時到汝自知之。阿難即令唱時到打揵槌。佛及僧入是居士舍。無有人迎佛作禮敬敷坐處者。時佛語阿難。今時所應作者便作。阿難即約主人令敷座處。即敷座處。佛及僧坐已。佛語阿難。所應次第作事汝自當知。阿難即時語居士言。佛及僧坐久。食具已辦。何不下食。居士言。小住。待跋難陀釋子來。佛小默然。第二復語阿難。次第所應作事汝自當知。阿難第二復語居士。食具已辦。可與佛及僧。居士言。小住。待跋難陀釋子來。佛復默然。第三復語阿難。今時次第所應作事汝自當知。阿難第三復語居士。佛及僧坐久。食具已辦可與佛及僧。居士復言。是會因跋難陀釋子。跋難陀釋子若來者當與若不來者或與或不與。若須食者當住待跋難陀。時跋難陀曰。時欲過方來。居士即自手行水。自與多美飲食。自恣飽滿已。跋難陀先疾食竟便起入餘家。爾時居士以多美飲食。自恣與佛及僧竟。自行水知佛洗手攝。取小床坐佛前聽說法。佛以種種因緣說法示教利喜已。佛及僧從座起去。佛食後語阿難。為我敷坐床辦水集比丘僧竟語我。阿難受教即敷坐床辦水集比丘僧往白佛言。世尊。我已敷座辦水集比丘僧。除一比丘跋難陀釋子。佛自知時。爾時跋難陀至日暮乃來。阿難第二復到佛所。白言世尊。我已敷座辦水集比丘僧。佛自知時。爾時世尊洗已。便坐阿難所敷床上。語諸比丘。跋難陀癡人。今日兩時惱僧。中前以飲食因緣。中後以集僧因緣。佛種種因緣訶責已。語諸比丘。以十利故與比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘許他請僧。中前中後行到餘家。波逸提。許請僧者。許為檀越請眾僧來。中前者。從地了至日中。中後者。過日中至地未了。行諸家者。白衣舍名為家。行者。與白衣同心入出。波逸提者。煮燒覆障。若不悔過能障礙道。是中犯者。若比丘在阿練兒處。白餘比丘入聚落。從聚落還阿練兒處。即以先白復至聚落。波逸提。又比丘在阿練兒處。白餘比丘入聚落。從聚落入聚落僧坊。即以先白復至聚落。波逸提。又比丘在阿練兒處。白餘比丘入聚落。從聚落入所住處。即以先白復入聚落。波逸提。若比丘在聚落僧坊。白餘比丘入聚落。從聚落還入聚落僧坊。即以先白復至聚落。波逸提。又比丘在聚落僧坊。白餘比丘入聚落。從聚落至所住處。即以先白復入聚落。波逸提。又比丘在聚落僧坊。白餘比丘入聚落。從聚落至阿練兒處。即以先白復入聚落。波逸提。若比丘在所住處。白餘比丘入聚落。從聚落還至所住處。即以先白復入聚落。波逸提。又比丘在所住處。白餘比丘入聚落。從聚落至阿練兒處。即以先白復入聚落。波逸提。又比丘在所住處。白餘比丘入聚落。從聚落入聚落僧坊。即以先白復入聚落。波逸提。若比丘為檀越家請比丘僧宿。是比丘不白諸比丘出至檀越舍界。隨所經過大巷小巷。隨得爾所突吉羅。隨至他家。隨得爾所波逸提八十一竟

十誦律卷第十七