Sarvāstivāda Vinaya十誦律

Bhikkhu Vibhaṅga比丘分

Sekhiya 25眾學法之二十五

又六群比丘。高大聲入家內。諸居士呵責言。沙門釋子自言。善好有德。高大聲入家內。如婆羅門。佛語諸比丘。從今靜默入家內應當學。若不靜默入家內突吉羅。靜默入不犯。二十五