Sarvāstivāda Vinaya十誦律

Bhikkhu Vibhaṅga比丘分

Sekhiya 57眾學法之五十七

佛在舍衛國。爾時六群比丘。早起著衣持入舍衛城乞食。有一居士。中門前獨坐床上。以掌扶頰愁憂不樂。時六群比丘共相謂言。此人憂慼。我能令語笑。六群比丘前到是居士所。以掌扶頰愁憂而住。居士笑而問言。汝等何急共相憂愁。以掌扶頰而住。六群比丘顧語諸比丘言。我即令語笑已。諸居士呵責言。諸沙門釋子自言善好有德。以掌扶頰令白衣語笑。如戲笑人。佛聞是事語諸比丘。從今不掌扶頰坐家內。為白衣笑故。應當學。若掌扶頰坐突吉羅。不掌扶頰坐不犯。五十七