Sarvāstivāda Vinaya十誦律

Upāliparipucchā比丘中優波離問部

Cīvarapucchā問衣法

問擯人應羯磨分衣不。答不得擯人。云何分衣。答自受分展轉分墮籌分。問頗比丘。從非親里居士居士婦乞衣。不得尼薩耆波逸提耶。答除別房衣白衣家中施衣安居衣。從餘非親里出家乞。得突吉羅。問為一人故送衣。四人同意故取。應取不。答不應取。若為四人故送衣。一人同意取。可取不。答可取。問衣價應取不。答不應取。問若轉是價作等餘淨物。可取不。答可取。問頗比丘。施僧衣還自取。大得福無罪耶。答有。若一比丘獨一處住。是中施僧衣。餘比丘不來。還自取用。大得福無罪。若比丘。語餘比丘施僧物。語已命終。是施物僧。應用羯磨分不。答不應。問當云何分。答以自受分展轉分墮籌分。何以故。物非現前僧物故。問安居比丘滅擯。應與安居衣分不。答不應。問聾比丘云何名得衣。答若見與衣我亦應得。盲比丘云何名得衣。答著手中若著膝上。心念。我得是衣。問與學沙彌云何應與衣分。答與大比丘等分分。分衣法竟