Sarvāstivāda Vinaya十誦律

Vinaya Ekottara 5b五法初

十誦律卷第五十一(第八誦之四)

有五事故僧與下意。說佛過法過僧過戒過。作非威儀。復有五事。僧與作下意。罵比丘。道說比丘。出比丘過。處處說他過。使他不得施不得住處。復有五事。僧與下意。罵白衣道說白衣出白衣過。處處說他過。使白衣不得利失住處。復有五事。僧與下意。比丘兩舌他。以比丘向比丘兩舌。以白衣向白衣兩舌。以比丘向白衣兩舌。以白衣向比丘兩舌。作世間法罵有五事。形相生種作犯病。復有五事。形相生相作多煩惱作世間法罵。有五種皮不應畜。師子皮虎皮豹皮獺皮狸皮。有五種皮不應畜。象皮馬皮狗皮野干皮黑鹿皮。有五種糞掃衣。不應畜。火燒衣牛嚼衣鼠噉衣初嫁衣產衣。有五事。老比丘語不應受。無義語。非法語。非毘尼語。無憐愍語。非教語。有五。自說阿羅漢。如先說。佛語優波離。比丘欲入僧。應住五法中。如先說。有五事。犯僧伽婆尸沙。如先說。有五處分。界處分。施處分道徑行處分。戒處分。見處分。有五純色不應畜。純赤純青純金色純黃藍色純曼色。有五種大色不應畜。穹伽色黔蛇色盧耶那色嵯梨多色呵梨陀羅色。有五事。闥比丘不能滅諍。不見言見。不聞言聞。不憶言憶。不知言知。非法言法。是名五事闥利吒比丘不能滅諍。復有五事。闥利吒比丘能滅諍。見言見。聞言聞。憶言憶。知言知。法言法。是名五闥利吒比丘能滅諍。復有五事。闥利吒比丘不能滅諍。隨愛瞋怖癡非法言法。是名五事闥利吒比丘不能滅諍。復有五事。闥利吒比丘能滅諍。不隨愛瞋怖癡法言法。是名五闥利吒比丘能滅諍。復有五事。闥利吒比丘有犯。不見言見。不聞言聞。不憶言憶。不知言知。非法言法。是名五闥利吒比丘有犯。有五事。闥利吒比丘無犯。見言見。聞言聞。憶言憶。知言知。法言法。是名五事闥利吒比丘無犯。復有五事。闥利吒比丘有犯。隨愛隨瞋隨怖隨癡非法言法。是名五事闥利吒比丘有犯。復有五事。闥利吒比丘無犯。不隨愛瞋怖癡法言法。是名五闥利吒比丘無犯。有五事。闥利吒比丘不能滅諍。不善知諍。不善知諍住處。不善分別諍。不知滅諍因緣。不善知滅諍已更起因緣。是名五闥利吒比丘不能滅諍。復有五事。闥利吒比丘能滅諍。善知諍。善知諍住處。善分別諍。善知滅諍因緣。善知滅諍已更不復起因緣。是名五闥利吒比丘能滅諍。復有五事。闥利吒比丘不能滅諍。不善知修多羅。不善知毘尼。不善知諍不善知諍住處。不善分別諍。是名五闥利吒比丘不能滅諍。有五事。闥利吒比丘能滅諍。善修多羅。善毘尼。善知諍。善知諍住處。善分別諍。是名五闥利吒比丘能滅諍。有五事。五歲比丘不依止他。知犯知不犯知輕知重廣通利戒。是名五。五歲比丘不依止他。有五同意取。若親厚若活在若現前。若取已當語令知。取已彼必歡喜。是名五同意取。有五事故。如來按行諸房舍。為斷比丘俗語故。以床臥具不料理者為料理故。已料理好安隱故。看病比丘故。未制戒欲制故。是名五事如來按行房舍。有五事。如來知而故問。為起因緣故。為制戒故。為分別義句故。與修多羅文句相似故。為後眾生令自解故。是名五事如來知而故問。經行有五利益。勦健有力不病消食意得堅固。是名經行五利。復有經行五利益。能行故。解勞故。除風故。消冷熱病故。意得堅固。是名經行五利。有五非法發露。向別住人。不共住人。未受大戒眾。無殘事。不見是事發露。是名五非法發露。有五如法發露。不向別住人。不向不共住人。不向未受大戒眾。以有殘事。見是事發露。是名五事如法發露。有五事。非法作苦切羯磨。非法非毘尼。應遮應置。無事不現前作。無舉者不令他憶不三問作。是名五事作非法苦切羯磨。有五如法作苦切羯磨。是法是毘尼。不應遮不應置。有事現前作。有舉者令他憶念。三問作。是名五如法與苦切羯磨。有五事。名善好闥利吒比丘。見言見。聞言聞。憶言憶。知言知。法言法。是名五善好闥利吒比丘。有五事。名好闥利吒比丘。不隨愛瞋怖癡法言法。是名五好闥利吒比丘。有五事。名好闥利吒比丘。善分別取事。無過者不說有過。有過者說過。不清淨邊生不清淨。清淨邊生清淨。法言法。是名五好闥利吒比丘。有五事。名好闥利吒比丘。善分別事不恃力。僧中斷事。得聽已舉他事。無偏私受悔過。無偏私見他過。無偏私說他過。法言法。是名五好闥利吒比丘。有五事。名好闥利吒比丘。善取諍。善知諍處。善分別諍。善知諍滅已更不起。法言法。是名五好闥利吒比丘。有五事。名好闥利吒比丘。善知修多羅。善知毘尼。善知諍。善知諍處。法言法。是名五好闥利吒比丘。復有五事。名好闥利吒比丘。受戒滿十歲若過十歲。若持戒若多聞。善如法斷自疑他疑。善能斷自他惡邪見。是名五好闥利吒比丘。有五事。名好闥利吒比丘。善能令他住戒。善教毘尼阿毘曇。弟子若入他方不樂能將來。能看病教他看。是名五好闥利吒比丘。有五事。名好闥利吒比丘。能令他有信有持戒有多聞有施有智。是名五好闥利吒比丘。復有五事。名好闥利吒比丘。若自住無學戒無學定無學。智無學解脫解脫知見。亦能令他住無學戒定慧解脫解脫知見。是名五好闥利吒比丘。復有五事。名好闥利吒比丘。知犯知不犯知輕知重廣通利戒。是名五好闥利吒比丘。有五事。名好闥利吒比丘。知出家知羯磨知教授知依止知障道不障道。是名五好闥利吒比丘。五法竟