Madhyamāgama中阿含經

Chapter 4未曾有法品

On the Householder Hatthaka(四一)手長者經

我聞如是:

一時,佛遊阿邏鞞伽邏,在惒林中。

爾時,世尊告諸比丘:「手長者有八未曾有法。云何為八?手長者有少欲、有信、有慚、有愧、有精進、有念、有定、有慧。手長者有少欲者,此何因說?手長者自少欲,不欲令他知我少欲,有信、有慚、有愧、有精進、有念、有定、有慧,手長者自有慧,不欲令他知我有慧。手長者有少欲者,因此故說。

「手長者有信者,此何因說?手長者得信堅固,深著如來,信根已立,終不隨外沙門、梵志、若天、魔、梵及餘世間。手長者有信者,因此故說。

「手長者有慚者,此何因說?手長者常行慚耻,可慚知慚,惡不善法、穢污煩惱受諸惡報,造生死本。手長者有慚者,因此故說。

「手長者有愧者,此何因說?手長者常行愧,可愧知愧,惡不善法,穢污煩惱受諸惡報,造生死本。手長者有愧者,因此故說。

「手長者有精進者,此何因說?手長者常行精進,除惡不善,修諸善法,恒自起意,專一堅固,為諸善本,不捨方便。手長者有精進者,因此故說。

「手長者有念者,此何因說?手長者觀內身如身,觀內覺、心、法如法。手長者有念者,因此故說。

「手長者有定者,此何因說?手長者離欲、離惡不善之法,至得第四禪成就遊。手長者有定者,因此故說。

「手長者有慧者,此何因說?手長者修行智慧,觀興衰法,得如此智,聖慧明達,分別曉了,以正盡苦。手長者有慧者,因此故說。手長者有八未曾有法者,因此故說。」

佛說如是。彼諸比丘聞佛所說,歡喜奉行。

手長者經第十竟(四百七十三字)

中阿含經卷第九(一萬二千八十八字)

中阿含未曾有法品第四竟(一萬九百四十六字)(初一日誦)