Madhyamāgama中阿含經

Chapter 6王相應品

58. The Seven Treasures(五八)七寶經

中阿含王相應品第六(有七經王相應品本有十四經分後七經屬第二誦)(初二日誦)

中阿含經卷第十一

七寶、相、四洲  牛糞、摩竭王
鞞婆麗陵耆  天使最在後

我聞如是:

一時,佛遊舍衛國,在勝林給孤獨園。

爾時,世尊告諸比丘:「若轉輪王出於世時,當知便有七寶出世。云何為七?輪寶、象寶、馬寶、珠寶、女寶、居士寶、主兵臣寶,是謂為七。若轉輪王出於世時,當知有此七寶出世。如是如來、無所著、等正覺出於世時,當知亦有七覺支寶出於世間。云何為七?念覺支寶、擇法覺支、精進覺支、喜覺支、息覺支、定覺支、捨覺支寶,是謂為七。如來、無所著、等正覺出於世時,當知有此七覺支寶出於世間。」

佛說如是。彼諸比丘聞佛所說,歡喜奉行。

七寶經第一竟(一百八十二字)