Saṃyuktāgama (2nd)別譯雜阿含經

SA-2 102(一〇二)

如是我聞:

一時,佛在優樓頻螺聚落,泥連河側菩提樹下,成佛未久。佛於樹下,獨坐思惟,而作是念:「唯有一道,能淨眾生,使離苦惱,亦能除滅不善惡業,獲正法利,所言法者,即四念處。云何名為四念處耶?觀身念處、觀受念處、觀心念處、觀法念處。若人不修四念處者,為遠離賢聖之法,遠離聖道。若離聖道,即遠離甘露。若遠離甘露,則不免生老病死、憂悲苦惱。如是等人,我說終不能得離於一切諸苦。若修四念處,即親近賢聖法者,若親近賢聖法,即親近賢聖道。若親近賢聖道,即親近甘露法。若親近甘露法,即能得免生老病死、憂悲苦惱。若免生老病死、憂悲苦惱,如是等人,即說離苦。」

時,梵主天遙知如來心之所念,作是念言:「我於今者,當至佛所,隨喜勸善。」思惟是已,譬如壯士屈申臂頃,來至佛所,頂禮佛足,在一面立。白佛言:「誠如世尊心之所念,唯有一道,能淨眾生,乃至得免憂悲苦惱。」時,梵主天即說偈言:

「唯此道出要, 斯處可精勤,
欲求遠離苦, 唯有此一道。
若涉斯道者, 如鶴飛空逝,
釋迦牟尼尊, 逮得於佛道。
一切正導師, 當以此覺道,
顯示於眾生, 常應數數說,
咸令一切知, 生有之邊際,
唯願說一道, 愍濟諸眾生。
過去一切佛, 從斯道得度,
未來及今佛, 亦從此道度。
云何名為度? 能度瀑駚流,
究竟於無邊, 調伏得極淨。
世間悉生死, 解知一切界,
為於具眼者, 宣明如此道。
譬如彼恒河, 流赴於大海,
聖道亦如是, 佛為開顯現,
斯道如彼河, 趣於甘露海。
昔來曾聞, 轉妙法輪音,
唯願天人尊, 度老病死者,
一切所歸命, 為轉妙法輪。」

時,梵主天頂禮佛足,即沒而去。