Saṃyuktāgama (2nd)別譯雜阿含經

SA-2 133(一三三)

如是我聞:

一時,佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時,有一天光色倍常,於其夜中,來詣佛所,禮佛足已,在一面坐。時,此天光甚為熾盛,普照祇洹,悉皆大明。爾時,此天却坐一面,而說偈言:

「諸有憍慢人,  終不可調習,
詐現修禪定,  放逸在空林,
由是放逸故,  不能度死岸。」

爾時,世尊復說偈言:

「捨慢常入定,  別想盡知法,
一切處解脫,  不放逸空林,
由不放逸故,  能度彼死岸。」

天讚偈言:

「往昔已曾見,  婆羅門涅槃,
怖畏久棄捨,  能度世間愛。」

爾時,此天說此偈已,歡喜還宮。