Saṃyuktāgama (2nd)別譯雜阿含經

SA-2 255(二五五)

如是我聞:

一時,佛在王舍城迦蘭陀竹林。爾時,尼瞿陀劫波比丘住彼第一曠野林中,而此野中,復有一林。時此比丘於彼遇病,尊者婆耆供給彼病尼瞿陀劫波比丘,因此病故,即入涅槃。爾時,尊者婆耆奢耶旬供養和上尼瞿陀劫波已,漸次遊行至王舍城迦蘭陀竹林。時婆耆奢於其晨朝,著衣持鉢,入王舍城乞食,乞食食已,洗鉢,收攝坐具,往詣佛所,整其衣服,合掌向佛,說偈問曰:

「我今欲問佛,  無量之解慧,
現在斷疑惑,  於曠野城中,
比丘入涅槃,  生來有福德,
守攝身口意,  兼有大名聞,
尼瞿陀劫賓,  佛為作是名,
佛為婆羅門,  立如是名字。」