Saṃyuktāgama (2nd)別譯雜阿含經

SA-2 274(二七四)

如是我聞:

一時,佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天,光顏熾盛,容色殊常,來詣佛所,頂禮佛足,在一面坐,而說偈言:

「孾愚少智者,  造於諸惡業,
為已自作怨,  後受大苦報。」

爾時,世尊以偈答曰:

「所作業不善,  作已自燒煮,
愚癡造眾惡,  受報悲啼哭。」

天復以偈讚言:

「往昔已曾見,  婆羅門涅槃,
久棄捨嫌怖,  能度世間愛。」

爾時,此天說此偈已,歡喜頂禮,還于天宮。