Saṃyuktāgama (2nd)別譯雜阿含經

SA-2 279(二七九)

如是我聞:

一時,佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天,身光晃曜,猶如電光,遍照祇洹,赫然甚明,來詣佛所,頂禮足已,退坐一面,而說偈言:

「覺觀意欲來,  遮止應遮止,
一切盡遮止,  不造生死塵。」

爾時,世尊以偈答曰:

「覺觀意欲來,  遮止應遮止,
不應一切遮,  但遮惡覺觀。
惡惡應遮止,  遮止能遮止,
若能如是者,  不為生死遮。」

天復以偈讚言:

「我昔已曾見,  婆羅門涅槃,
久棄捨嫌怖,  能度世間愛。」

爾時,此天說此偈已,歡喜還宮。