Saṃyuktāgama (2nd)別譯雜阿含經

SA-2 280(二八〇)

如是我聞:

一時,佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天,身光晃曜,遍照祇洹,來詣佛所,禮佛足已,退坐一面,而說偈言:

「云何得名稱?  云何得財業?
云何得稱譽?  云何得親友?」

爾時,世尊以偈答曰:

「持戒得名稱,  布施得財寶,
實語得稱譽,  普施眾皆親。」

天復以偈讚言:

「我昔已曾見,  婆羅門涅槃,
久棄捨嫌怖,  能度世間愛。」

爾時,此天說此偈已,歡喜還宮。