Saṃyuktāgama (2nd)別譯雜阿含經

SA-2 315(三一五)

如是我聞:

一時,佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有天子名曰栴檀,來詣佛所,光顏熾盛,明照祇洹,却立一面,而說偈言:

「云何度駛流?  晝夜恒精進,
如此駛流中,  濤波甚暴急,
無有攀挽處,  亦無安足地,
誰能處深流,  而不為漂沒?」

爾時,世尊以偈答曰:

「一切戒完具,  定慧充其心,
思惟內心念,  此能度難度。
除去於欲想,  度有結使流,
盡於喜愛有,  處深不沈沒。」

時栴檀天子聞佛所說,歡喜頂禮,還于天宮。