Saṃyuktāgama (2nd)別譯雜阿含經

SA-2 50(五〇)

如是我聞:

一時,佛在舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時,釋提桓因與拔利婆婁支阿脩羅夜詣佛所,威光熾盛,禮佛足已,在一面坐。時,彼帝釋、毘婁支光明普照祇洹,猶如晝日。時,拔利毘婁支在一面坐,而說偈言:

「夫人常精進,  所求必使得,
既求得義理,  安隱受快樂。」

帝釋亦說偈言:

「夫人常精進,  所求必使得,
既求得事業,  修忍最為勝。」

爾時,帝釋白佛言:「世尊!我等所說,何者利益?何者無利?」佛告帝釋:「善分別者,皆是善說。汝等今當聽我所說。」即說偈言:

「一切眾生皆為利,  各各隨心之所欲,
等同利欲適願樂,  夫人精勤求必得,
既得事業忍最勝,  是故應當修行忍。」

帝釋、毘婁支聞佛所說,禮佛足已,即於彼處,而沒還宮。