Saṃyuktāgama (2nd)別譯雜阿含經

SA-2 51(五一)

如是我聞:

一時,佛在王舍城蘭陀竹林。爾時,王舍城中有一貧人,極為窮困,甚可憐愍,於佛法中,生清淨信,能淨持戒,少讀誦經,亦能小施。有此四事因緣果報,身壞命終,生忉利天勝妙善處。此新生天有三事勝:一色貌勝,二名稱勝,三壽命勝。諸天見已,皆共恭敬,往帝釋所,白帝釋言:「有新生天,有三事勝於餘諸天。」帝釋言:「我先曾見,彼新生天,本為人時,貧窮困苦,極為寒悴,直以信心,向於三寶,能淨持戒,少多修施,今得生此忉利天上。」

爾時,帝釋即說偈言:

「若於三寶生淨信,  其心堅固不動轉,
持所受戒不毀犯,  當知此人不名貧。
名為智慧壽命人,  以敬無上三寶故,
得生天上受勝樂,  是故應當作斯學。」

爾時,諸天聞此偈已,歡喜信受,作禮還宮。