Saṃyuktāgama (3rd)雜阿含經

SA-3 11(一一)

聞如是:

一時佛在王舍國雞山中,佛便告比丘:「人居世間,一劫中生死,取其骨藏之,不腐不消不滅,積之與須彌山等,人或有百劫生死者、或千劫生死者,尚未能得阿羅漢道泥洹。」佛告比丘:「人一劫中合會其骨,與須彌山等,我故現其本因緣。比丘!若曹皆當拔其本根、去離本根,用是故不復生死,不復生死便得度世泥洹道。」

佛說如是。