Saṃyuktāgama (3rd)雜阿含經

SA-3 14(一四)

聞如是:

一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛便告比丘:「有四意止。何等為四?在有比丘內身身觀止,盡力今知意不忘出從癡,為癡天下憂。外身身觀止,盡力今知意不忘出從癡,為癡天下憂。內外身身觀止,盡力今知意不忘出從癡,為癡天下憂。內痛癢痛癢相觀止,盡力今知意不忘出從癡,為天下憂。外痛癢痛癢相觀止,盡力今知意不忘出從癡,為天下憂。內外痛癢痛癢相觀止,盡力今知意不忘出從癡,為天下憂。內意意意相觀止,盡力今知意不忘出從癡,為天下憂。外意意意相觀止,盡力今知意不忘出從癡,為天下憂。內外意意意相觀止,盡力今知意不忘出從癡,為天下憂。內正法法法相觀止,盡力今知意不忘出從癡,為天下憂。內外正法法法相觀止,盡力今知意不忘出從癡,為天下憂。內外正法法法相觀止,盡力今知意不忘出從癡,為天下憂。佛說如是四意止,佛弟子當為受行,精進為得道。」