Saṃyuktāgama (3rd)雜阿含經

SA-3 7(七)

聞如是:

一時佛在王舍國竹園烏。在是時有婆羅門名為不信重,在王舍國居,便不信重念如是:「是俱譚沙門王舍國止竹園,令我今行至俱譚沙門,俱譚沙門所說經,我當為一切却語不信。」便不信重從王舍國出到佛所,是時,佛為非一百眾會周匝坐,遍說法經。佛見不信重從遠欲來,已見便止不說經。不信重已到佛問訊一處坐,已一處坐,不信重為佛說:「是勸佛說經我欲聞。」佛報言:「婆羅門不信重。

「重是法不應, 亦不解言者, 亦彼意亂者, 亦悉欲諍者。 若為意離諍, 憙者亦諍, 能合恚諍, 如是者能解法語。」

便不信重從坐起,頭面著佛足下禮已覺:「已覺為愚、為癡、為不曉、為不工、為持惡意來,向如來、無所著,如有覺欲却語不欲信。從今自悔過本守,自歸佛、自歸法、自歸比丘僧守本。」

佛說如是。