Saṃyuktāgama雜阿含經

SA 1043(一〇四三) 鞞聞摩

如是我聞:

一時,佛在拘薩羅國人間遊行,住鞞羅磨聚落北身恕林中。

時,鞞羅磨聚落中,婆羅門長者聞世尊住鞞羅磨聚落身恕林中,聞已,乘白馬車,多將翼從,持金斗、傘蓋、金澡瓶,出鞞羅磨聚落,詣身恕林。至道口,下車步進,入於園門,至世尊前,面相問訊慰勞已,退坐一面,白佛言:「瞿曇!何因、何緣有人命終生地獄中,乃至生天?……」如上修多羅廣說。

時,鞞羅磨婆羅門聞佛所說,歡喜隨喜,從坐起而去。