Saṃyuktāgama雜阿含經

SA 1116(一一一六) 滅瞋

如是我聞:

一時,佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時,天帝釋晨朝來詣佛所,稽首佛足,以帝釋神力,身諸光明遍照祇樹精舍。

時,釋提桓因說偈問佛言:

「為殺於何等,  而得安隱眠?
 為殺於何等,  而得無憂畏?
 為殺何等法,  瞿曇所讚歎?」

爾時,世尊說偈答言:

「害兇惡瞋恚,  而得安隱眠,
 害兇惡瞋恚,  心得無憂畏。
 瞋恚為毒根,  滅彼苦種子,
 滅彼苦種子,  而得無憂畏。
 彼苦種滅故,  賢聖所稱歎。」

爾時,釋提桓因聞佛所說,歡喜隨喜,作禮而去。