Saṃyuktāgama雜阿含經

SA 1155(一一五五) 返戾

如是我聞:

一時,佛在拘薩羅人間遊行,至舍衛國祇樹給孤獨園。

時,有婆羅門名曰違義,聞沙門瞿曇從拘薩羅國人間遊行,至舍衛國祇樹給孤獨園。聞已,作是念:「我當往詣沙門瞿曇所,聞所說法,當反其義。」作是念已,往詣精舍,至世尊所。

爾時,世尊無量眷屬圍繞說法。世尊遙見違義婆羅門來,即默然住。

違義婆羅門白佛言:「瞿曇說法,樂欲聞之!」

爾時,世尊即說偈言:

「違義婆羅門,  未能解深義,
 內懷嫉恚心,  欲為法留難。
 調伏違反心,  諸不信樂意,
 息諸障礙垢,  則解深妙說。」

時,違義婆羅門作是念:「沙門瞿曇已知我心。」聞佛所說,歡喜隨喜,從座起而去。