Saṃyuktāgama雜阿含經

SA 1180(一一八〇) 構巢處

如是我聞:

一時,佛住娑羅樹林婆羅門聚落。爾時,世尊晨朝著衣持鉢,入婆羅門聚落乞食,有非時雲起。

爾時,世尊作是念:「我今當往婆羅門聚落婆羅長者大會堂中。」作是念已,即往向彼大會堂所。

時,婆羅門長者悉集堂上,遙見世尊,共相謂言:「彼剃頭沙門竟知何法?」

爾時,世尊告彼婆羅聚落婆羅門長者言:「諸婆羅門有知法者,有不知者;剎利長者亦有知法者,有不知法者。」

爾時,世尊即說偈言:

「非朋欲勝朋,  王不伏難伏,
 妻不求勝夫,  無子不恭父。
 無會無智者,  無智不法言,
 貪恚癡悉斷,  是則名智者。」

時,彼婆羅門長者白佛言:「善士瞿曇!善士夫可入此堂,就座而坐。」世尊坐已。即白言:「瞿曇說法,我等樂聽。」

爾時,世尊為彼大會婆羅門長者種種說法,示、教、照、喜已,復說偈言:

「愚智群聚會,  非說孰知明?
 能說寂靜道,  因說智則辯。
 說者顯正法,  建立大仙幢,
 善說為仙幢,  法為羅漢幢。」

爾時,世尊為婆羅聚落婆羅門長者建立正法,示、教、照、喜;示、教、照、喜已,從座起而去。