Saṃyuktāgama雜阿含經

SA 1289(一二八九) 八天

如是我聞:

一時,佛住王舍城金婆羅山金婆羅鬼神住處石室中。

爾時,世尊金鎗刺足,未經幾時,起身苦痛;能得捨心,正智正念,堪忍自安,無退減想。

彼有山神天子八人,作是念:「今日世尊住王舍城金婆羅山金婆羅鬼神住處石室中,金鎗刺足,起身苦痛而能捨心,正念正智,堪忍自安,無所退減,我等當往面前讚嘆。」作是念已,往詣佛所,稽首禮足,退住一面。

第一天神說偈嘆言:

「沙門瞿曇, 人中師子, 身遭苦痛,
 堪忍自安, 正智正念, 無所退減。」

第二天子復讚嘆言:

「大士之大龍, 大士之牛王,
 大士夫勇力, 大士夫良馬,
 大士夫上首, 大士夫之勝。」

第三天子復讚嘆言:

「此沙門瞿曇, 士夫分陀利,
 身生諸苦痛, 而能行捨心,
 正智正念住, 堪忍以自安,
 而無所退減。」

第四天子復讚嘆言:「若有於沙門瞿曇士夫分陀利所說違反嫌責,當知斯等長夜當得不饒益苦,唯除不知真實者。」

第五天子復說偈言:

「觀彼三昧定, 善住於正受,
 解脫離諸塵, 不踊亦不沒,
 其心安隱住, 而得心解脫。」

第六天子復說偈言:

「經歷五百歲, 誦婆羅門典,
 精勤修苦行, 不解脫離塵,
 是則卑下類, 不得度彼岸。」

第七天子復說偈言:

「為欲之所迫, 持戒之所縛,
 勇捍行苦行, 經歷於百年,
 其心不解脫, 不離於塵垢,
 是則卑下類, 不度於彼岸。」

第八天子復說偈言:

「心居憍慢欲, 不能自調伏,
 不得三昧定, 牟尼之正受,
 獨一居山林, 其心常放逸,
 於彼死魔軍, 不得度彼岸。」

時,彼山神天子八人各各讚嘆已,稽首佛足,即沒不現。