Saṃyuktāgama雜阿含經

SA 1322(一三二二) 富那婆藪

如是我聞:

一時,佛在摩竭提國人間遊行,與大眾俱,到富那婆藪鬼子母住處宿。

爾時,世尊為諸比丘說四聖諦相應法,所謂苦聖諦、苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道跡聖諦。

爾時,富那婆藪鬼母,兒富那婆藪及鬼女欝多羅,二鬼小兒夜啼。時,富那婆藪鬼母教其男女故,而說偈言:

「汝富那婆藪, 欝多羅莫啼,
 令我得聽聞, 如來所說法。
 非父母能令, 其子解脫苦,
 聞如來說法, 其苦得解脫。
 世人隨愛欲, 為眾苦所迫,
 如來為說法, 令破壞生死。
 我今欲聞法, 汝等當默然,
 時富那婆藪, 鬼女欝多羅。
 悉受其母語, 默然而靜聽,
 語母言善哉, 我亦樂聞法。
 此正覺世尊, 於摩竭勝山,
 為諸眾生類, 演說脫苦法。
 說苦及苦因, 苦滅滅苦道,
 從此四聖諦, 安隱趣涅槃。
 母今但善聽, 世尊所說法。」

時,富那婆藪鬼母即說偈言:

「奇哉智慧子, 善能隨我心,
 汝富那婆藪, 善歎佛導師。
 汝富那婆藪, 及汝欝多羅,
 當生隨喜心, 我已見聖諦。」

時,富那婆藪鬼母說是偈時,鬼子男女隨喜默然。