Saṃyuktāgama雜阿含經

SA 253(二五三) 毗紐迦旃延

如是我聞:

一時,尊者優陀夷往拘薩羅國人間遊行,至拘磐茶聚落,到毘紐迦旃延氏婆羅門尼菴羅園中住。

時,毘紐迦旃延氏婆羅門尼有諸年少弟子,遊行採樵,至菴羅園中,見尊者優陀夷坐一樹下,容貌端正,諸根寂靜,心意安諦,成就第一調伏。見已,往詣其所,共相問訊已,退坐一面。時,優陀夷為諸年少種種說法,勸勵已,默然而住,彼諸年少聞尊者優陀夷所說,歡喜隨喜,從坐起去。

時,諸年少擔持束薪,還至毘紐迦旃延氏婆羅門尼所,置薪束於地,詣毘紐迦旃延氏婆羅門尼所,白言:「我和上尼,當知菴羅園中有沙門優陀夷,姓瞿曇氏,依於彼住,極善說法。」

毘紐迦旃延氏婆羅門尼語諸年少言:「汝可往請沙門優陀夷瞿曇氏,明日於此飯食。」

時,諸年少弟子受毘紐迦旃延氏婆羅門尼教已,往詣尊者優陀夷所,白優陀夷言:「尊者當知,我和上毘紐迦旃延氏婆羅門尼請尊者優陀夷明旦飯食。」

時,優陀夷默然受請。

時,彼諸年少知優陀夷受請已,還歸和上毘紐迦旃延氏婆羅門尼所,白言:「和上尼,我以和上尼語,請尊者優陀夷,尊者優陀夷默然受請,和上尼自知時。」

爾時,尊者優陀夷夜過晨朝,著衣持鉢,往詣毘紐迦旃延氏婆羅門尼舍。時,毘紐迦旃延氏婆羅門尼遙見尊者優陀夷來,疾敷床座,請令就坐,設種種飲食,自手供養,豐美滿足。食已,澡嗽、洗鉢訖,還就本座。

時,毘紐迦旃延氏婆羅門尼知食已訖,著好革屣,以衣覆頭,別施高床,現起輕相,慠慢而坐,語優陀夷言:「欲有所問,寧有閑暇見答與不?」

優陀夷答言:「姊妹!今是非時。」作此語已,從坐起去。

如是。明日諸弟子復至菴羅園採樵聽法,還復白和上尼,和上尼復遣詣請食,如前三返,乃至請法,答言:「非時。」不為說法。

諸年少弟子復白和上尼,菴羅園中沙門優陀夷極善說法。

和上尼答言:「我亦知彼極善說法,再三請來,設食問法,常言非時,不說而去。」

諸弟子言和上尼:「著好革屣,以衣覆頭,不恭敬坐,彼云何說?所以者何?彼尊者優陀夷以敬法故,不說而去。」

和上尼答言:「若如是者,更為我請彼。」

諸弟子受教,更請供養如前。時,和上尼知食訖已,脫革屣,整衣服,更坐卑床,恭敬白言:「欲有所問,寧有閑暇見答與不?」

優陀夷答言:「汝今宜問,當為汝說。」

彼即問言:「有沙門、婆羅門說苦樂自作,復有說言苦樂他作,復有說言苦樂自他作,復有說言苦樂非自非他作。尊者!復云何?」

尊者優陀夷答言:「姊妹!阿羅訶說苦樂異生,非如是說。」

婆羅門尼復問:「其義云何?」

優陀夷答言:「阿羅訶說:『從其因緣,生諸苦樂。』」

優陀夷復語婆羅門尼言:「我今問汝,隨意答我。於意云何?有眼不?」

答言:「有。」

「有色不?」

答言:「有。」

「有眼識、眼觸、眼觸因緣生受,內覺若苦、若樂、不苦不樂不?」

答言:「如是,尊者優陀夷!」

優陀夷復問:「有耳、鼻、舌、身、意、意觸因緣生受,內覺若苦、若樂、不苦不樂不?」

答言:「如是,尊者優陀夷!」

優陀夷言:「此是阿羅訶說:『從其因緣,生於苦樂。』」

婆羅門尼言:「尊者優陀夷!如是阿羅訶說從其因緣生苦樂耶?」

優陀夷答言:「如是,婆羅門尼!」

婆羅門尼復問:「沙門!云何阿羅訶說因緣生苦、樂、不苦不樂滅?」

優陀夷答言:「我今問汝,隨意答我。婆羅門尼!一切眼、一切時滅無餘,猶有眼觸因緣生受,內覺若苦、若樂、不苦不樂耶?」

答言:「無也,沙門!」

「如是,耳、鼻、舌、身、意,一切時滅永盡無餘,猶有意觸因緣生受,內覺若苦、若樂、不苦不樂耶?」

答言:「無也,沙門。」

「如是,婆羅門尼!是為阿羅訶說:『因緣生苦、樂、不苦不樂滅。』」

尊者優陀夷說是法時,毘紐迦旃延氏婆羅門尼遠塵離垢,得法眼淨。爾時,毘紐迦旃延氏婆羅門尼見法、得法、知法、入法,度疑惑,不由於他入佛教法,於法得無所畏。從坐起,整衣服,恭敬合掌,白尊者優陀夷:「我今日超入決定,我從今日歸依佛、歸依法、歸依僧,我從今日盡壽歸依三寶。」

爾時,優陀夷為婆羅門尼說法,示、教、照、喜已,從坐起去。